TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

1. ELEMENTE DEFINITORII  

 Termenii si conditiile generale se vor aplica tuturor vanzarilor de servicii oferite de  SC CARPTHEATER SRL prin intermediul site-ului www.orlatlake.com.  

SC CARPTHEATER SRL în calitate de proprietar al website-ului www.orlatlake.com, își  rezervă dreptul de a modifica sau actualiza în orice moment conținutul acestui website,  precum și Termenii si Conditiile de utilizare, fără niciun fel de notificare prealabilă.    

Astfel, urmatorii termeni vor insemna:  

‘’Cumparator’’ – persoana, firma, companie sau alta entitate juridica care face o  rezervare.  

‘’Vanzator’’ – societatea comerciala SC CARPTHEATER SRL, avand sediul social in  SIBIU, str. TIGLARILOR NR 101, jud. SIBIU, nr. de inregistrare la Registrul Comertului:  J32/103/2021, CIF RO 43598014.  

‘’Drepturi de Proprietate Intelectuala’’ (in cele ce urmeaza DPI) – toate drepturile  imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile  de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si  inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.  ‘’Specificatii’’ – toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum  sunt precizate in Comanda.  

2. SERVICIILE OFERITE  

 • Acces in incinta ingradita  

 • Acces la curent electric, Internet wifi  

 • Stand de pescuit  

 • Cabana pentru cazare (paturi, frigider, masa, aeroterma)  

 • Parcare auto  

Tarifele afișate pe www.orlatlake.com sunt exprimate în RON și conțin TVA.   SC Carptheater SRL isi rezerva dreptul de a modifica tarifele afișate pe  www.orlatlake.com precum și dreptul de a modifica caracteristicile pachetelor oferite in  orice moment, fara o notificare prealabila. Rezervarile confirmate nu vor fi afectate de  aceste schimbari. 

Vanzatorul nu este responsabil pentru paza parcarii si obiectelor personale ale  Cumparatorului aflate in incinta ingradita. Totusi Vanzatorul are un sistem de  monitorizare video atat a parcarii cat si a incintei a caror inregistrari pot fi pus la  dispozitia Cumparatorului si/sau institutiilor abilitate la cerere.  

Pentru detalii vezi Politica privind supravegherea video.  

3. EFECTUAREA REZERVARII  

Prin efectuarea unei rezervari pe website-ul orlatlake.com sunteti de acord cu termenii si conditiile care se aplica pentru rezervare, plata, si sejur in general, toate  acestea avand valoarea unui contract.  

Verificarea disponibilitatii si rezervarea se poate efectua pe website-ul orlatlake.com. Cumparatorul se obligă să introducă în Formularul de Rezervare date complete, corecte și conforme cu realitatea.  

 Rezervarea presupune selectarea standului (un singur stand pe rezervare), selectarea duratei partidei de pescuit (minim 72 de ore, adica 3 nopti) si completarea  formularului cu datele de rezervare.  

Dupa selectarea serviciilor dorite, pentru finalizarea rezervarii, Cumparatorul va  proceda la plata acestora conform metodelor de plată detaliate în secțiunea Modalități de plată.  

Dupa efectuarea cu succes a rezervarii si platii, Cumparatorul va primi confirmarea rezervarii si factura pe email. Rezervarea este asumata de catre Vanzator numai dupa transmiterea, in urma platii, a unui COD DE REZERVARE pe adresa de e mail completata de Cumparator in Formularul de Rezervare.  

SC CARPTHEATER SRL nu poate fi trasă la răspundere pentru orice pagube cauzate de furnizarea de către Cumparator a unor informații incorecte sau incomplete.    

4. POLITICA DE OCUPARE SI DE SOSIRE / PLECARE  

Cumparatorul este de acord să achite contravaloarea serviciilor selectate in  formularul de rezervare în avans, pentru perioada de timp selectata: 70 ore, 94 ore, 118  ore, 142 ore, 166 ore pt 1 sau 2 pescari.  

Programul de pescuit este in fiecare zi de la ora 0:00 la ora 24:00.  Predarea catre comparator a standului de pescuit se poate face pe toata perioada  rezervata , dar nu mai devreme de ora 14:00 a primei zile de rezervare  

Programul de predare a standurilor catre Cumparator este astfel:  

 – Luni – Duminica de la ora 14:00 la ora 20:00  

Programul de predare a standurilor de catre Cumparator catre Vanzator este astfel:   – Luni – Duminica de la ora 08:00 la ora 12:00 

Este la alegerea Cumparatorului daca foloseste tot intervalul de timp rezervat  sau numai partial. Timpul ramas din cadrul rezervarii, in cazul predarii de catre  Cumparator a standului de pescuit inainte de data si ora de expirare nu este transmisibil  catre alt Cumparator.  

Folosirea partiala a timpului rezervat de catre Cumparator nu influenteaza in nici  un fel taxa platita. Cumparatorul este de accord ca folosirea partiala/neutilizarea a timpului de rezervare nu poate duce la returnarea partiala sau totala a sumelor platite  catre Vanzator.  

Eliberarea standului si predarea acestuia se face de catre Cumparator cel tarziu  pana la ora 12.00 din ultima zi aferenta rezervarii.  

Perioada minima de taxare 70 ore.  

Animale de companie  

Animalele de companie nu sunt premise in incinta Orlat Lake.  

5. POLITICA DE PLATĂ 

Contravaloarea serviciilor ce fac obiectul rezervarii se achita integral in  momentul rezervarii.  

Plata se efectuează online cu cardul de credit/debit (Visa, MasterCard, Maestro), prin intermediul procesatorului de plati Stripe, plata fiind procesata instant si in mod  securizat. Pentru platile prin card bancar nu este perceput nici un comision de la  Cumparator.  

Platile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa si MasterCard (Visa/Visa  Electron si MasterCard/Maestro) se efectueaza prin intermediul sistemului 3-D Secure.  Sistemul 3-D Secure asigura in primul rand ca nici o informatie legata de card nu este  transferata sau stocata, la nici un moment in timp, pe serverele magazinului sau pe  serverele procesatorului de plati, aceste date fiind direct introduse in sistemele Visa si  MasterCard.  

Rezervarea este considerată confirmată doar în momentul în care plata este  aprobată, confirmarea plății făcându-se printr-un email automat cu detaliile rezervării și  suma achitată.  

Voucherele de vacanta nu sunt acceptate pentru efectuarea platii.  

6. POLITICA DE MODIFICARE A REZERVARII  

Orice anulare/modificare a rezervarii cu mai putin de 30 de zile calendaristice inainte  de data rezervata sau neprezentarea la data programata duce la retinerea integrala a sumei platite de catre Cumparator.  

Pentru orice alte modificari sau solicitari, titularul rezervarii va contacta obligatoriu in scris Vanzatorul la adresa de email: contact@orlatlake.com. In cuprinsul email-ului titularul rezervarii va mentiona datele exacte ale rezervarii asa cum apar in email-ul de  confirmare a rezervarii, inclusiv Codul de Confirmare a Rezervarii.  

7. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI  INDUSTRIALA (DPI)  

Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte  parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de la  Vanzator.  De asemenea, numele site-ului precum si insemnele grafice sunt marci inregistrate  in proprietatea SC CARPTHEATER SRL si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.  

8. FACTURARE  

 Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura, dupa procesarea platii, obligatia  Cumparatorului fiind sa furnizeze toate datele necesare emiterii facturii conform  legislatiei in vigoare.  

9. POLITICA PRIVIND SUPRAVEGHEREA VIDEO  

9.1 Motivul legitim și temeiul juridic al supravegherii video 

 Utilizarea sistemului de supraveghere video este necesara pentru a menține un  climat social optim și pentru a spori siguranța, securitatea și controlul accesului in  incinta SC CARPTHEATER SRL , astfel cum este prevazut de Legea nr. 333/2003 privind  paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, precum și Hotararea  Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii  nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.  

 Cadru legal:  

 • Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi  protecţia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 • Hotararea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice a  Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;   • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27  aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor  cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei  95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)  

 • Instrucţiunile Autoritatii Europene de Protectie a Datelor Personale privind  supravegherea video.  

9.2 Scopul și sfera politicii privind supravegherea video 

SC CARPTHEATER SRL opereaza un sistem de supraveghere video pentru a preveni,  descuraja, gestiona și ancheta incidentele de siguranța și securitate, precum și pentru  protecția persoanelor, a bunurilor (de incendii, furturi, efracții, atacuri sau de orice alta  amenințare). Sistemul de supraveghere video sprijina realizarea scopurilor comune  legate de securitate și acces, prin monitorizarea unor zone și evenimente specifice. 

Sistemul face parte din masurile menite sa sprijine politicile de securitate ale SC  CARPTHEATER SRL 

 Aceasta politica stabilește mecanismele de utilizare a sistemul de supraveghere  video, precum și masurile adoptate de SC CARPTHEATER SRL pentru a proteja datele  personale și viața privata a persoanelor aflate in incinta SC CARPTHEATER SRL și in  imediata sa apropiere.  

 Elementele acestei politici de supraveghere sunt aplicabile in incinta SC  CARPTHEATER SRL.  

9.3 Asigurarea operarii sistemului de supraveghere video in conformitate cu prevederile  legislative referitoare la viața privata și protecția datelor 

9.3.1 Revizuirea sistemului actual 

 Procedurile SC CARPTHEATER SRL sunt revizuite periodic, pentru a se asigura  conformitatea cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European  și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce  privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor  date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția  datelor)  

9.3.2 Conformitatea 

SC CARPTHEATER SRL proceseaza imaginile in conformitate cu prevederile  Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie  2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu  caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei  95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).  

9.3.3 Sistemul CCTV 

 Sistemul Closed-circuit television (CCTV) al SC CARPTHEATER SRL poate fi supus  periodic unei analize de risc pentru fiecare camera de supraveghere in parte. Pe baza  analizelor și cu obiectivul de a reduce la minimum monitorizarea zonelor care nu sunt  relevante pentru scopurile avute in vedere, localizarea camerelor și unghiurile de  vizionare pot fi modificate, inlocuite sau confirmate.  

9.3.4 Revizuirea politicii 

 Operatorul sistemului efectueaza o revizuire a proporționalității utilizării sistemului  de supraveghere video asupra protecției datelor cu caracter personal la fiecare doi ani.  In cursul acestor revizuiri periodice, va aprecia daca:  

 • exista in continuare nevoie de un sistem de supraveghere video;   • sistemul continua sa serveasca scopului declarat;  

 • nu exista, in continuare, alternative adecvate.  

 Revizuirile periodice vor acoperi, de asemenea, și alte probleme identificate pe  durata exploatării sistemului, in special daca politica SC CARPTHEATER SRL de  supraveghere video continua sa respecte legislația și instrucțiunile in vigoare și daca  este respectata in practica. 

9.3.5 Soluții tehnologice care respecta viața privata 

 La comenzile de echipamente noi pentru sistem și, in masura posibilului, SC  CARPTHEATER SRL va utiliza soluțiile tehnologice optime, care sa se ridice la  standardele și nivelul ultimelor tehnologii disponibile.  

9.4 Zonele aflate sub supraveghere 

 Amplasarea camerelor de supraveghere și a unghiurilor de vizionare ale acestora se  bazeaza pe o analiza a riscului, asigurandu-se orientarea camerelor exclusiv catre  zonele cele mai importante din cadrul obiectivului supravegheat.  

 Pentru a monitoriza punctele de intrare/ieșire, standurile de pescuit ale incintei SC  CARPTHEATER SRL, sunt prevazute camere de supraveghere.  

9.5 Categorii de date personale colectate și scopul colectarii acestora 

9.5.1 Caracteristici tehnice ale sistemului 

 Sistemul SC CARPTHEATER SRL de supraveghere video este un sistem  convențional. Toate camerele de supraveghere funcționeaza 24 ore/zi, 7  zile/saptamana. Calitatea imaginii in majoritatea cazurilor permite identificarea  persoanelor aflate in zona de acoperire a camerei de supraveghere. Aceasta  inregistreaza imagini digitale precum și timpul, data și locul. Nu utilizam tehnologie de  varf sau supraveghere video inteligenta, nu interconectam sistemul nostru cu alte  sisteme și nu utilizam inregistrarile audio sau „CCTV cu sunet”.  

9.5.2 Scopul supravegherii video 

SC CARPTHEATER SRL utilizeaza sistemul de supraveghere pentru a garanta siguranța,  securitatea și controlul accesului. Sistemul de supraveghere contribuie la controlarea  accesului in cladire și asigura securitatea și siguranța cladirilor, a personalului, clientilor  și a vizitatorilor, precum și bunurile și documentele prezente sau pastrate in sediu.   Sistemul de supraveghere video ajuta la prevenirea, descurajarea, gestionarea și,  daca este necesar, anchetarea incidentelor legate de siguranța și securitate, a  potențialelor amenințari sau accesului fizic neautorizat, inclusiv a accesului neautorizat  in cladiri sau la infrastructura IT.  

9.5.3 Limitarea scopului 

 Sistemul nu este utilizat in alte scopuri decat cele menționate mai sus. De exemplu,  nu este utilizat pentru a monitoriza prezența angajaților. Sistemul nu este utilizat nici ca  instrument de ancheta in alte scopuri decat cele descrise mai sus, cu excepția cazului in  care este vorba de un incident de siguranța fizica sau de o infracțiune. Inregistrarile pot  

fi transmise organelor de ancheta in cadrul unei anchete disciplinare sau penale  oficiale.  

9.5.4 Camere web 

SC CARPTHEATER SRL nu utilizeaza camere web in scopuri legate de protecția  siguranței și securitații.  

9.5.5 Categorii speciale de date 

 Sistemul de supraveghere video al SC CARPTHEATER SRL nu are drept scop  colectarea unor categorii speciale de date, cum ar fi originea rasiala sau etnica, opiniile 

politice, credințele religioase sau filosofice, apartenența la sindicate sau date privind  sanatatea sau orientarea sexuala. Cu toate acestea, sistemul poate prelucra date  personale speciale privind sănătatea în situația în care printre clienti se află persoane  cu deficiențe de vedere sau persoane cu dizabilități fizice (de exemplu, cele aflate în  cărucioare sau care folosesc rampa de acces destinată acestora).   Sistemul CCTV monitorizeaza aria minima necesara pentru a asigura siguranța și  securitatea incintei. Scopul utilizarii acestor camere nu este de a inregistra sau procesa  categorii speciale de date, nici de a viza un individ, ci de a fi capabil de a preveni, a  evalua și a ancheta incidente legate de securitate. 

 Operatorii sistemelor de monitorizare beneficiaza de instructaje periodice cu privire  la protecția datelor și la drepturile fundamentale. 

9.6 Dreptul de acces la informații și beneficiarii acestora 

9.6.1 Personalul intern și extern de securitate și intreținere 

 Sistemul computerizat CCTV nu permite operatorilor externi sa descarce inregistrari  pe suporturi media externe (cum ar fi DVD-uri sau chei USB).  

 Intreținerea sistemului de supraveghere video este efectuata de un contractant, sub  supravegherea unui reprezentat al SC CARPTHEATER SRL.  

9.6.2 Dreptul de acces la datele personale 

 Politica de securitate a SC CARPTHEATER SRL cu privire la supravegherea video  precizeaza și documenteaza cine are acces la inregistrarile de supraveghere video  și/sau la arhitectura tehnica a sistemului de supraveghere video, in ce scop și in ce  constau drepturile respective de acces. In special, documentul precizeaza cine are  dreptul:  

 • sa vizioneze imaginile in timp real;  

 • sa vizioneze imaginile inregistrate;  

 • sa copieze;  

 • sa descarce;  

 • sa ștearga;  

 • sa modifice imagini.  

 Drepturile de acces sunt stabilite prin decizia conducerii SC CARPTHEATER SRL6.3. Formarea personalului cu privire la protecția datelor  

Tot personalul cu drepturi de acces, inclusiv agenții de securitate externi și tehnicienii  de intreținere, beneficiaza de instructaj cu privire la protecția datelor.  

9.6.3 Angajamente privind confidențialitatea 

 Personalul cu drepturi de acces, inclusiv personalul extern care efectueaza  operațiuni CCTV sau de intreținere a sistemului, semneaza angajamente de  confidențialitate pentru a garanta ca nu transmit, nu arata sau nu divulgă nimanui in  niciun fel conținutul imaginilor de supraveghere video, cu excepția destinatarilor  autorizați.  

9.6.4 Transferuri, comunicari și registre 

 Informațiile stranse ca urmare a procesarii datelor personale, inclusiv imaginile 

CCTV, pot fi comunicate organelor judiciare sau de aplicare a legii pentru a ancheta sau  urmari fapte penale. Aceste transferuri nu se efectueaza decat la cerere. Nu au loc  transferuri periodice sau de rutina.  

 De asemenea, persoanele ce au suferit o paguba materiala in incinta SC  CARPTHEATER SRL pot solicita pe baza unei cereri scrise, supusa aprobarii conducerii,  accesul la vizionarea inregistrarilor video relevante asupra faptei incriminate.  

9.7 Protejarea datelor personale 

 Pentru a proteja securitatea sistemului de supraveghere video ca intreg, inclusiv a  datelor personale, se pun in practica o serie de masuri tehnice și organizaționale.   Se iau toate masurile posibile, tehnice și fizice, pentru a asigura securitatea  sistemului și asigurarea protecției datelor, printre altele:  

 • personalul (extern și intern) semneaza acorduri de nedezvaluire și  confidențialitate;  

 • utilizatorilor li se acorda drepturi de acces numai la acele resurse care sunt strict  necesare pentru a-și putea desfașura activitatea (pe baza necesitații de a cunoaște);   • întocmirea unei liste actualizate a tuturor funcțiilor/posturilor care au acces la  sistem in permanența și descrie drepturile lor de acces.  

 9.8 Pastrarea datelor  

 Perioada de pastrare a imaginilor captate de sistemul de supraveghere video este  de maximum 2 luni. Aceasta perioada de pastrare este esențiala pentru investigațiile de  securitate, deoarece in multe cazuri reclamațiile sunt depuse dupa multa vreme de la  incident.  

 Daca este nevoie ca o imagine sa fie pastrata pentru investigații ulterioare sau  pentru a aduce dovezi in cazul unui incident de securitate, aceasta poate fi pastrata pe  durata anchetei și, daca este necesar, poate fi arhivata, odata cu ancheta, pentru o  perioada de pana la un an.  

10. PROMOTIILE  

Toate promotiile sunt supuse disponibilitatii si inventarului. Vanzatorul isi rezerva  dreptul sa schimbe, sa modifice sau sa anuleze promotiile in orice moment si fara  anunt prealabil.  

11. DISCLAIMER  

MATERIALELE SI SERVICIILE OFERITE DE ACEST SITE SUNT OFERITE “ASA CUM  SUNT” FARA NICI O GARANTIE DE ORICE FEL, INCLUZAND GARANTIILE DE  COMERCIALIZARE, DE A SE POTRIVI PENTRU O ANUMITA UTILIZARE SAU DE  NEINCALCARE A PROPRIETATII INTELECTUALE. 

SC CARPTHEATER SRL. nu garanteaza acuratetea si integritatea materialelor sau  serviciilor de pe acest site. SC CARPTHEATER SRL ar putea face schimbari in  materialele si serviciile din acest site, sau in produsele si preturile descrise, oricand fara  anunt in prealabil. Materialele si serviciile din acest site ar putea sa nu mai fie actuale, iar SC CARPTHEATER SRL. nu se obliga sa actualizeze materialele si serviciile  continute de acest site, decat in urma unei adrese exprese din partea partenerilor sau a colaboratorilor acestui site.  

12. LIMITAREA RESPONSABILITATILOR  

SC CARPTHEATER SRL., furnizorii sai sau alte parti care sunt mentionate pe acest site,  nu sunt responsabile in nici o circumstanta pentru orice fel de pierderi (incluzand, fara  limitari, cele rezultate din profituri pierdute, pierderea datelor sau intreruperea activitatii)  rezultate din utilizarea, incapacitatea de a utiliza sau din rezultatele utilizarii acestui site,  a oricaror site-uri legate la acest site sau din materialele, informatiile sau serviciile  continute pe oricare din aceste site-uri, indiferent daca sunt bazate pe garantie, contract  sau orice alta teorie legala si indiferent daca a fost sau nu atentionat de posibilitatea  aparitiei de astfel de pierderi. Daca utilizarea materialelor, informatiilor sau serviciilor de  pe acest site are ca rezultat aparitia necesitatii de service, reparatii sau corectii ale  echipamentelor sau a datelor, va asumati costurile presupuse de acestea. Legea  aplicabila in aceste cazuri ar putea sa nu permita excluderea sau limitarea pagubelor  aparute ca si consecinta sau din intamplare, astfel incat limitarea de mai sus sau  excluderea nu se aplica in cazul dumneavoastra.  

13. LEGILE APLICABILE  

 Acest site este administrat de SC CARPTHEATER SRL.  

SC CARPTHEATER SRL nu specifica faptul ca materialele sau serviciile de pe acest site  sunt in concordanta sau disponibile pentru utilizarea in afara Romaniei si ca accesul din  teritorii unde continutul lor este ilegal sau interzis. Nu puteti utiliza/exporta materialele  si serviciile din acest site sau orice copie sau adaptare care violeaza orice lege sau  reglementare aplicabila, incluzand fara limita legile si reglementarile statului roman.  Daca accesati site-ul din afara Romaniei, o faceti pe propria dumneavoastra  raspundere. Aceste conditii vor fi respectate in concordanta cu legile statului roman.  

14. FORTA MAJORA  

În cazul în care activitatea Orlat Lake va fi întreruptă printr-un eveniment de forță  majoră sau de instaurarea a stării de urgență, conform reglementărilor legale, rezervarea confirmată poate fi reprogramată în baza sumei deja achitate oricând în  sezonul în curs, în limita disponibilității, la tarifele in vigoare la momentul reprogramarii.  

15. GENERALITATI  

SC CARPTHEATER SRL poate schimba acesti termeni si conditii fara un anunt  prealabil. Ar trebui sa vizitati aceasta pagina periodic, pentru a revedea aceste conditii.  Anumite dispozitii ale acestor conditii ar putea fi anulate de anumite anunturi sau  conditii legale localizate pe anumite pagini ale site-ului.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
1
Aveți nevoie de ajutor?
Cu ce te putem ajuta?👋